Weblog van E Fijma Juridisch en Bestuurskundig Advies - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

bekendmaking bestemmingsplannen

e fijma juridisch en bestuurskundig advies
Gepubliceerd door in nieuws · 15 oktober 2013

Gemeenten moeten een (ontwerp)bestemmingsplan onder meer ter inzage leggen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. In de praktijk gaat dat soms niet (helemaal) goed. Deze website werkt tijdelijk niet, een bestemmingsplan wordt niet goed geupload of er staat een verkeerde versie van het bestemmingsplan op.
Dit is natuurlijk vervelend voor degenen die een (ontwerp)bestemmingsplannen willen raadplegen voor het eventueel indienen van een zienswijze of het instellen van beroep. Een belangrijke vraag is wat de gevolgen van dergelijke fouten zijn. Als een bestemmingsplan niet (altijd) goed is in te zien op deze website, is het dan wel geldig? En kun je als burger, omdat je het plan niet (altijd) goed kon bekijken, tegen een bestemmingsplan met dergelijke fouten ook nog buiten de wettelijke termijnen van zes weken nog een zienswijze indienen of beroep instellen?
Over deze kwesties heeft de Raad van State inmiddels een aantal uitspraken gedaan. Zie deze link. Uit deze uitspraken blijkt (helaas voor de burger en gelukkig voor de gemeente) dat het tijdelijk niet werken van de website www.ruimtelijkeplannen.nl dat het feit dat deze site niet altijd even goed toegankelijk is, geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van het bestemmingsplan. Dat wordt anders als blijkt dat op deze site een verkeerde versie van het bestemmingsplan is geupload.

Als u dus een zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan wilt indienen of beroep wilt instellen tegen een bestemmingsplan en de website www.ruimtelijkeplannen.nl werkt niet goed, is dat geen argument dat u tegen dat bestemmingsplan kunt gebruiken. Ook een overschrijding van de zienswijze- of beroepstermijn zal waarschijnlijk niet (snel) worden geaccepteerd met als argument dat deze site niet altijd goed toegankelijk was.  Het is daarom verstandig om als u een zienswijze wilt indienen of beroep wilt instellen tegen een bestemmingsplan de daarvoor geldende termijn goed in de gaten te houden en de website www.ruimtelijkeplannen.nl tijdig te raadplegen. Zo kunt het dan later nog eens proberen als deze website de eerste keer niet goed werkt. Het kan zeker ook nooit kwaad om voordat de termijnen zijn verstreken telefonisch contact te zoeken met de gemeente om meer uitleg als u problemen met het digitaal raadplegen ondervindt.
Als echter duidelijk is dat op www.ruimtelijkeplannen.nl een compleet verkeerde versie van het bestemmingsplan is geplaatst, kunt u dat echter wel als argument in uw zienswijze of beroepschrift gebruiken. Maar hou er ook dan rekening mee dat de gemeente zo'n fout kan en mag herstellen.
Terug naar de inhoud