Voor burgers en bedrijven - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

Voor burgers en bedrijven

Advisering

Hoe u met het omgevingsrecht te maken kunt krijgen

Als inwoner van of bedrijf in een gemeente kunt u op verschillende manieren met het omgevingsrecht en het algemeen bestuursrecht te maken krijgen:

  • als u uw woning wilt verbouwen, uw bedrijf wilt uitbreiden of op uw perceel een nieuw bouwwerk wilt plaatsen, heeft u van de gemeente vaak een omgevingsvergunning nodig. Soms is dat niet nodig, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden;

  • u wilt een gebouw in gebruik nemen voor uw bedrijfsvoering of een perceel grond gaan gebruiken op een manier die afwijkt van het gebruik tot dusver. Ook dan kan het zijn dat u voor dat nieuwe gebruik eerst een omgevingsvergunning moet hebben.

  • de gemeente vermoedt dat u aan het bouwen bent of gronden of gebouwen gebruikt op een manier die strijdig is met de regels waardoor u te maken krijgt met handhaving van het omgevingsrecht.

  • Omgekeerd kan het natuurlijk ook zijn dat u in uw omgeving te maken krijgt met de bouw van een bouwwerk of het gebruik van een perceel of gebouw waarvan u zich afvraagt of dat eigenlijk wel mag. Bijvoorbeeld omdat u daar overlast van heeft. U vermoedt zelf een illegale situatie en u wilt dat de gemeente daar tegen optreedt

  • de gemeente heeft een besluit genomen of is van plan dat te gaan nemen waardoor er in uw omgeving een gebouw mag worden gebouwd of gebouw mag worden gebruikt waar u het niet mee eens bent. Of dat besluit houdt juist in dat er iets niet mag zoals een afwijzing van de door u aangevraagde omgevingsvergunning. U wilt bezwaar maken tegen zo’n (voorgenomen) besluit om het aan te passen of ongedaan te krijgen.  


Wat E.Fijma Juridisch en Bestuurskundig Advies voor u kan doen

Bij al dit soort zaken kan ik u met advisering en begeleiding ter zijde staan. Ik kan u helpen met:
a) het aanvragen van een omgevingsvergunning en de beoordeling of zo’n aanvraag wel nodig is; Meer informatie
b) het indienen van uw handhavingsverzoek of het reageren op een gemeentelijke handhavingsmaatregel die aan u is of wordt opgelegd; Meer informatie
c) het maken van bezwaar of het indienen van beroep tegen gemeentelijke beslissingen. Meer informatie


Terug naar de inhoud