Weblog van E Fijma Juridisch en Bestuurskundig Advies - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

concres Omgevingswet

e fijma juridisch en bestuurskundig advies
Gepubliceerd door in nieuws · 29 september 2013

Afgelopen woensdag 25 september jl. heb ik een congres over de nieuwe Omgevingswet bijgewoond.
Het ochtend gedeelte bestond uit verschillende sprekers. Op dit moment is de tekst van het wetsontwerp van de Omgevingswet niet bekend omdat dit ontwerp ter advisering bij de Raad van State ligt (is geheim). Er is alleen een voorontwerp bekend. Niet duidelijk is in hoeverre het wetsontwerp verschilt van het voorontwerp en wat er is gedaan met alle opmerkingen over het voorontwerp.
Helder is in ieder geval wel dat de vraag in hoeverre de Omgevingswet echt ruimte gaat bieden voor lokaal beleid en lokale oplossingen in grote mate afhangt van de AMvB's (Algemene Maatregelen van Bestuur, dit zijn uitwerkingsbesluiten) die op deze nieuwe wet zullen worden gebaseerd. De inhoud van deze AmvB's is nog volledig onbekend en dus is er over de werking en mogelijkheden van de Omgevingswet verder ook nog niet zo heel veel meer te zeggen.
In het middaggedeelte van het congres heb ik een workshop over de mogelijkheden voor projectontwikkelaars en private initiatieven gevolgd. Dat vond ik wat minder interressant. Door de meeste aanwezigen werd naar mijn idee teveel de nadruk gelegd op de traagheid van de huidige besluitvorming van gemeenten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is weliswaar vaak een probleem, maar de oplossing is denk ik niet de regels maar zo flexibel te maken dat een project altijd maar snel door kan gaan. De gemeente moet wel een goede ruimtelijke afweging kunnen blijven maken en rekening kunnen houden met de belangen van eventuele derden die mogelijk nadeel ondervinden van het project. De oplossing ligt volgens mij meer in het bij gemeente investeren in de kwaliteit van de werknemers en een goede bedrijfscultuur.

Link naar het programma van het congres
Terug naar de inhoud