handhaving omgevingsrecht - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

handhaving omgevingsrecht

Advisering > inhoud advisering


Gemeenten maken de laatste jaren meer werk van de handhaving van het omgevingsrecht. De mogelijkheden van een gemeente om op te treden ter handhaving van het omgevingsrecht zijn groot en kunnen voor betrokkenen aanzienlijke (financiële) gevolgen hebben.
Handhaving wil zeggen dat het gemeentebestuur een inwoner of een bedrijf aanschrijft om een bouwwerk te verwijderen, gebruik van een gebouw/perceel te staken of om voor het gebouwde of het gebruik (alsnog) een vergunning aan te vragen om de situatie te legaliseren. In deze aanschrijving wordt meestal een termijn opgenomen waarbinnen men aan het gestelde moet voldoen.
Maar gemeenten mogen niet zomaar tot handhaving overgaan. Eerst moet er door het gemeentebestuur zorgvuldig onderzoek worden gedaan naar de situatie. Daarbij gaat het om vragen als wat is er precies aan de hand, wie is daar de veroorzaker van en hoe is het probleem op te lossen? Handhaving verloopt meestal minimaal in twee stappen. Eerst wordt een waarschuwing of vooraankondiging verstuurd met het voornemen om te handhaven. Daarop mogen de (potentiële) overtreder en andere betrokkenen binnen een bepaalde termijn reageren. Pas daarna mag de gemeente een definitief besluit nemen om te gaan handhaven. Dit is meestal een dwangsombesluit met een termijn waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd. Als dat niet gebeurt, kan het gemeentebestuur de dan verschuldigde dwangsom invorderen.

Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat u zelf vindt dat er aanleiding is voor handhavend optreden van de gemeente. De hiervoor beschreven handhavingsprocedure begint dan als u daar de gemeente om vraagt.

Advisering handhaving

Bij dit soort handhavingskwesties kan ik u op de volgende manieren helpen:

  • indien u te maken krijgt met handhaving door de gemeente door middel van een waarschuwing of aanschrijving, kan ik voor u bekijken hoe de situatie zo snel mogelijk kan worden opgelost. Ik kan in dit verband onderzoeken of het handhaven wel terecht is en voor u een reactie op de handhavingsbrief van de gemeente opstellen. Ook kan ik voor u nagaan of het aanvragen van een omgevingsvergunning de zaak snel kan oplossen;

  • ik kan u helpen met het opstellen en indienen van een verzoek om handhaving. Na indiening kan ik de handhavingsprocedure blijven volgen en er op letten dat de gemeente de juiste stappen zet. Mocht uw handhavingsverzoek worden afgewezen dan ik u helpen daartegen juridische actie te ondernemen.Terug naar de inhoud